معرفی

سعیده مویدی نیا متولد تهران ، دارای مدرک کارشناسی ارشد بهداشت جهانی (International Health) از دانشگاه کپنهاگ دپارتمان سلامت جهانی. دستیار تحقیقاتی  مرکز تحقیقات سل وابسته به دانشگاه مک گیل در شهر مونترال از سال ۱۳۹۵ تا به امروز می باشد. پیش از این او محقق در مرکز تحقیقات ایدز ایران(IRCHA) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران  از سال  ۱۳۹۰ تا  ۱۳۹۶  بوده است.

در حال حاضر در زمینه ی سل نهفته و چگونگی تشخیص و درمان آن فعالیت دارد. استفاده از تکنولوژی در مشارکت دادن،پیگیری کردن و درمان بیماران مبتلا به سل نهفته از علایق او است.

او فعالیت های تحقیقاتی زیادی بر روی گروه های پرخطر از نظر ابتلا به اچ ای وی انجام داده است که از آن جمله می توان به بررسی شیوع  اچ ای وی و رفتارهای پرخطر مرتبط به آن در میان زنان  کارگرجنسی (FSW)  و ترنسکچوال های مرد به زن  به روش نمونه گیری نهان(RDS) و نمونه گیری براساس زمان و مکان(TLS) در تهران اشاره نمود. او تجربیاتی نیز در زمینه ی  اجرا و آنالیز               تحقیقات کیفی در میان گروه های پرخطر و افراد اچ ای وی مثبت داشته است.

او مدرک کارشناسی خود را در رشته ی پرستاری در سال ۱۳۸۸ از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت نموده است و یک سال بعنوان پرستار در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شفایحیاییان فعالیت نموده است.

در حال حاضر علاوه بر فعالیت های تحقیقاتی در زمینه ی سل و  اچ ای وی/ ایدز، مشاور تحقیقاتی و آموزشی و فعال در زمینه ی  پیشگیری از ایدز و حقوق افراد مبتلا به اچ ای وی  می باشد.