صفحه اصلی » پروژه های در حال اجرا » ارتقا تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سل نهفته

ارتقا تشخیص و درمان بیماران مبتلا به سل نهفته

این بررسی تحت نظر مرکز تحقیقات سل دانشگاه مک گیل در حال اجرا است. در این بررسی سعی بر افزایش تعداد افراد تحت درمان سل نهفته در ۶ کشور است.