صفحه اصلی » پروژه های در حال اجرا » به کارگیری mHealth در بررسی کیفیت فعالیت پرستاران

به کارگیری mHealth در بررسی کیفیت فعالیت پرستاران

در این بررسی ما سعی در استفاده ازتلفن همراه در جهت بررسی کیفیت فعالیت های پرستاران هستیم.

این بررسی تحت نظر مرکز تحقیقات سل دانشگاه مک گیل در حال اجرا است.