صفحه اصلی » پروژه های در حال اجرا » تفاوت جنسیتی درشیوع و پیشگویی کننده رفتارهای پرخطر جنسی در جمعیت معتادان

تفاوت جنسیتی درشیوع و پیشگویی کننده رفتارهای پرخطر جنسی در جمعیت معتادان

تقریبا نیمی از عفونت های جدید اچ آی وی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی ناشی از تزریق مواد مخدراست. عفونت های منتقله از راه جنسی یک بحران سلامتی در میان زنان ایرانی محسوب میشود، که نسبت به همتایان مرد خود از میزان ابتلاء بالاتری برخوردارند. دانش کمی در مورد رفتارهای پرخطر جنسی و عوامل مبتنی بر جنسیت که منجر به بیماریهای شیوع STIs / HIV در جمعیت سوء مصرف مواد مخدر در جامعه ایرانی می شود، شناخته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی شیوع و پیش بینی کننده های مرتبط با جنسیت (Gender) در رفتارهای پرخطر جنسی در زنان و مردان شرکت کننده در مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد مخدر، که شامل هر دو درمان نگهدارنده با متادون و نیز برنامه های درمانی (بدون مداخله دارویی) که نظر جنسی فعال باشند، است. اهداف ویژه عبارتند از: تخمین شیوع رفتارهای پرخطر جنسی در جمعیت سوء مصرف مواد مخدر؛ تعیین روند الگوی رفتارهای پرخطر جنسی در میان سوء مصرف مواد مخدر؛ تعیین عوامل خطر برای رفتارهای پرخطر جنسی؛ و افزایش استفاده از مواد مخدر در جمعیت سوء مصرف مواد مخدر. نمونه ها از درمانگاه های مختلفی در تهران انتخاب خواهند شد. ۶۶۰ نفر برای رسیدن به قدرت ۸۰ مطالعه٪ در رفتار جنسی و استفاده از مواد مخدر و نیز با (P <0.05) وارد مطالعه خواهند شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارتند از: داشتن هر مقاربتی از طریق واژن و یا مقعد / دهانی با یک شریک زن / مرد در طی شش ماه گذشته، توانایی برای دادن رضایت آگاهانه کتبی ، داشتن۱۵ سال یا بالاتر (رضایت والدین در صورت لزوم). کسانی که با اختلالات روانی که ممکن است مانع درک از ارزیابی و یا تداخل با ارائه اطلاعات دقیق شوند مانند جنون، عدم انسجام روحی-روانی و یا اختلال شناختی، از مطالعه حذف خواهند شد. اندازگیری پیامدهای اولیه عبارتند از: رفتارهای پرخطر جنسی، رفتارهای سوء مصرف مواد مخدر، بررسی وضعیت اقتصادی- اجتماعی ؛ قدرت در رابطه جنسی که از ابزار قدرت در رابطه جنسی استفاده میشود.
یافته های این مطالعه میتواند به توسعه مداخلات ویژه و اختصاصی در زنان با سوء مصرف مواد که در معرض رفتارهای پرخطر جنسی و بیماریهای منتقله از طریق جنسی STIs / HIV هستند، کمک کند؛ و در جهت برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در آنان نیز بکار رود.