صفحه اصلی » پروژه های آینده » بررسی شیوع HIV درمیان MSM های تهران

بررسی شیوع HIV درمیان MSM های تهران

گروه مردانی که  با مردان دیگر ارتباط جنسی دارند یا همان   MSM ها همواره مورد توجه محققان زمینه ی اچ ای وی هستند.

   در این ارتباط فعالیت های تحقیقی زیادی  در کشورهای مختلف انجام شده است. در ایران به سبب غیر قانونی و غیر عرفی             بودن وجودیت این افراد، هنوز پروژه ای تحقیقاتی در میان این گروه انجام نشده و اطلاعات چندانی در زمینه میزان شیوع ابتلا به اچ ای وی در میان آنان وجود ندارد.