صفحه اصلی » پروژه های در حال اجرا » بررسی شیوع ابتلا به HIV و شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط به آن در میان ترنسکشوال های مرد به زن در تهران

بررسی شیوع ابتلا به HIV و شیوع رفتارهای پرخطر مرتبط به آن در میان ترنسکشوال های مرد به زن در تهران

 معرفی:

            ترنسکشوال ها همواره به دلیل تبعیض و انگهای موجود در جوامع، در معرض خشونت ها و همچنین رفتارهای پرخطر جنسی  قرار گرفته اند و به سبب آن در کشورهای مختلف جهان در گروه افراد در   معرض  خطر ابتلا به HIV قرار دارند .
شیوع۲۷٫۷% ابتلا به HIVدر میان این گروه در آمریکا و ۱۰% تا ۴۲% در پنج کشور آسیایی وهمچنین شیوع بالای رفتارهای پر خطردر میان این افراد است  همگی موکد این موضوع هستند. در این  میان براساس تحقیقات موجود گروه ترنسکشوال های          مرد  به زن  نسبت به گروه زن به مرد در خطر بیشتری قرار گرفته اند. رفتارهای پر خطری همچون مفعول  قرار گرفتن در انواع روابط جنسی،  داشتن شرکای جنسی متعدد و در بعضی موارد کسب در آمد از طریق برقراری رابطه ی جنسی در میان              این افراد در کشورهای دیگر مشاهده شده است.

 هدف:

بررسی شیوع ابتلا به HIV در میان ترنسکشوال های مرد به زن در تهران

 مراکز همکار:

 انستیتوروانپزشکی تهران – مرکز تحقیقات بهداشت روان
کلینیک جراحی میرداماد
سازمان بهزیستی ا:.ستان تهران
آقای دکتر مهرابی( سکسولوژیست)

  روش اجرا:

    در این تحقیق ترنسکشوال های مرد به زن مراجعه کننده به مراکز همکار پس از بررسی از نظر داشتن شرایط ورود، نمونه گیری   می شوند. پرسشنامه ی استاندارد تهیه شده بر اساس معیارهای  FHI و UNGASS شامل سوال ها آگاهی و نگرش در ارتباط با اچ ای وی ، سابقه ی رفتارهای جنسی طبقه بندی شده براساس انواع شرکای جنسی، مصرف مواد مخدر و الکل و سابقه ی ابتلا به بیماری های آمیزشی توسط شرکت کنندگان تکمیل می گردد. در ادامه نمونه­های خون خشک برای انجام تست HIV از افراد شرکت کنندگان تهیه        شده و با کد اختصاصی  به آزمایشگاه  مرکز تحقیقات ایدز ایران فرستاده می شوند. افراد شرکت کننده هدایایی نیز دریافت        خواهند نمود.