صفحه اصلی » سایر نوشتارها » ابتلا به اچ ای وی از طریقی دیگر

ابتلا به اچ ای وی از طریقی دیگر

یادداشتی در مجله الکترونیکی  پندار

بیایید شکل «کلاسیک» تجاوز جنسی را در نظر بگیریم. زمانیکه یک زن مورد تجاوز یک یا چند مرد قرار می گیرد. در این مورد این زن چه باید کند؟

“دانشجوی دختری در هند توسط چند مرد مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و پس از آن هم به شدت کتک زده می شود.”.  این از آن دست خبرهایی است که هر از گاهی در رسانه ها پررنگ می شوند. ما می خوانیم ، لحظه ای متاثر می شویم اما می گذریم. چه کمکی می توانیم کنیم. چه کاری از دستمان بر می آید برای فردی که این چنین آسیب دیده است.

همه ی ما می توانیم با نکات مشترکی، خشونت جنسی را تعریف کنیم. همه ی ما شاید مقداری از ترسش را هم چشیده باشیم و یا شاید تلخی اصلش را احساس کرده باشیم . اگر دختر هستید مطمئنم در زندگی تان شده است سایه ای و یا صدای قدم هایی از پشت سرتان شما را ترسانده و ضربان قلبتان را به شدت بالا برده باشد. پس این موضوع آن چنان دور از زندگی ما نیز نبوده و نیست. حتی پسرها نیز می دانند که چه می گوییم. اگر کمی به گذشته فکر کنید، متوجه ترسی که در موردش صحبت می کنیم، می شوید.

اگر ما نیز تجاوز جنسی را با همان تعریف سازمان های بین المللی تعریف کنیم :.۷;واهیم دید این موضوع آنقدرها هم از ما دور نبوده است. هر گونه رفتار جنسی بدون رضایت فرد می تواند نوعی از تجاوز جنسی باشد. این تعریف هم کار را سخت تر می کند و هم می تواند  درصد شیوع این پدیده را افزایش دهد زیرا تعداد زیادی از  رفتارها که ما هیچ گاه در ذهنمان نیز جز تجاوز جنسی نمی دانستیم در این گروه قرار می گیرند مانند تفتیش بدنی و یا رابطه ی جنسی زن و شوهر بدون رضایت یکی از طرفین. در اینجاست  که می توان دید نتیجه گیری و یا حتی تهیه آمار و ارقام در این مورد آنقدرها هم که به نظر می رسد ساده نیست.

بیایید شکل «کلاسیک» تجاوز جنسی را در نظر بگیریم. زمانیکه یک :.۸(ن مورد تجاوز یک یا چند مرد قرار می گیرد. در این مورد این زن چه باید کند؟

در بسیاری از کشورها مانند کشور ما  قربانی تجاوزدر ابتدا باید ثابت کند که به او تجاوز شده است . باید شاهدی داشته باشد و یا مدرکی مانند نمونه ای از مایع منی مرد متجاوز. این کار نیز به این راحتی ها نیست. تصور زنی با آن شرایط روحی که بداند باید مدارک جرم را حفظ کند و تمام دقایق و نکات تجاوز را به خاطر نگهدارد بسیار سخت است.

در جوامعی که داشتن رابطه ی جنسی پیش از ازدواج و یا خارج از ازدواج ، ننگ محسوب می شود بسیاری از قربانیان تجاوز تصمیم به سکوت می گیر%:/.,D8