صفحه اصلی » بلاگ » میزان دسترسی به خدمات تنظیم خانواده در ایران!!

میزان دسترسی به خدمات تنظیم خانواده در ایران!!

” دسترسی به خدمات تنظیم خانواده یکی از حقوق بشر است.”           صندوق جمعیت سازمان ملل

شکی نیست خدمات تنظیم خانواده که شامل طیف وسیعی از  مداخلات دارویی یا غیر دارویی می شود جز حقوق اولیه افراد محسوب می شود اما با این وجود گزارشات همکاران شاغل در درمانگاه ها نشان می دهد که  میزان ارائه این نوع خدمات به پایین ترین میزان خود رسیده است. متاسفانه به نظر می رسد این موضوع کاملا با اهداف دولت در افزایش جمعیت همسو است.

افزایش قیمیت کاندوم (بعنوان  یکی از مهمترین وسایل پیشگیری کننده ) و یا :۷۷/اهش ارائه ی رایگان آن در درمانگاه ها ، نه تنها نخواهد توانست افراد را علاقمند به داشتن فرزند کند بلکه تنها سبب افزایش تعداد نوزادان ناخواسته و  یا حتی افزایش شیوع بیماری های واگیرداری مانند اچ ای وی یا امثال آن خواهد شد.

اصرار نابجا به افزایش جمعیت در شرایط کنونی که بستر نه تنها برای والد شدن آماده نیست بلکه بازدارنده نیز هست ، تنها تاثیرات منفی در بر خواهد داشت که در دهه ی ها آینده مطمئنا شاهد آن خواهیم بود.

در این میان عدم مخالفت محققین و سازمان های بین المللی مانند صندوق جمعیت سازمان ملل در ایران  بسیار متعجب کننده است. شاید دلیل آن باشد که در این عرصه رفتارها چنان ناگهانی و بدون در نظر گرفتن وضعیت صورت می گیرد که قدرت رویارویی را از آن ها می گیرد. در نتیجه  سازمان ها و یا افراد نامبرده نتوانسته اند به موقع و کافی  واکنش نشان دهند تا شاید بتوانند  چنین پروژه هایی را متوقف نماین%:.۷

شکی در کاهش جمعیت در سال های گذشته نیست اما حتی اگر این پدیده از دید دولتمردان مشکلی بزرگ قلمداد می شود، مسلما و منطقا قطع خدمات راه حل درستی نخواهد بود.